wpływ na rynek nieruchomości i związane z nim inwestycje