Rodo

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Kamil Pachuta.

Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:

al.KEN 55/129, 02-797 Warszawa lub telefonując pod numer: +48 504 814 353

Gdy korzystasz z naszej strony internetowej www.baransu.pl, danymi osobowymi które przetwarzamy są:

 – dane pozyskiwane na podstawie plików cookies

 – dane pozyskiwane z tożsamych mechanizmów zapisywania informacji na urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na jego zidentyfikowanie

Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, który polega na dostosowaniu odpowiednich działań marketingowych oraz optymalizacji strony internetowej.

Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane.

Administrator nie udostępnia co do zasady danych osobowych osobom trzecim. Wyłączeniem może być sytuacja gdy istnieje do tego podstawa prawna.

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

Administrator korzysta z usług zewnętrznych usługodawców, którzy na podstawie zebranych informacji o aktywności użytkowników dostarczają raporty o korzystaniu ze strony internetowej przez użytkowników oraz o skuteczności podjętych działań marketingowych. Użytkownicy, którzy nie wyrażają na to zgody powinni wyrazić swój sprzeciw poprzez kliknięcie na poniższy link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.